Arbetsmiljopolicy

ARBETSMILJÖPOLICY

  • Söder om Söder skall medvetet arbeta för att skapa trivsel engagemang och möjligheter för personlig utveckling.
  • Som anställd hos Söder om Söder skall man inte behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag pga. etniskt ursprung, könstillhörighet eller avvikande sexuell läggning. Ingen form av ofredande tolereras. Om ett ofredande eller annan form av diskriminering skulle komma till kännedom, kommer anställningen att omprövas oavsett tjänsteställning.
  • Att vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan även att vår arbetsmiljö skall vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension. Att varje medarbetare, för sin egen säkerhet, skall följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar för snabb korrigering.
  • Att alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas förbättrings förslag, systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Vi skall skapa förutsättningar för utbildning till miljöanpassade städmetoder. Utbildning för skötsel av golv, maskin och produkt kunskap samt kundorienterad kompletterande service.
  • Detta är vårt motto och övergripande riktlinjer för att personalen skall känna sig motiverad och göra ett bra jobb och stanna hos oss. För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs på sitt arbete.