Miljopolicy

MILJÖPOLICY

”MILJÖARBETET TAR ALDRIG PAUS”

All verksamhet inom Söder om Söder Kontor & Fastighetsservice AB präglas av insatser för att minimera resursförbrukning, utsläpp av föroreningar till luft och vatten, transporter, resor och restprodukter. Exempelvis är vårt miljöarbete förebyggande och ständigt inställt på förbättringar. För att nå målen snabbare höjer vi kompetensen om miljöarbete internt samtidigt som vi försöker förmå våra kunder att ansluta sig till vårt sätt att bry sig om framtiden. Genom att leverera städtjänster av rätt kvalitet, med hög tillgänglighet och god/rätt service förväntas vi nå alla de krav som rimligen kan ställas på våra tjänster. Vägen för att nå nöjda kunder skall du finna i vår punktlighet, våra välutbildade medarbetare, kvalitets- och miljösystem och vår maskinella utrustning.