Kompetens och kvalite

KOMPETENS OCH KVALITÉ

Söder om Söder Kontor & Fastighetsservice AB levererar städtjänster i Stor-Stockholms området som ska kännetecknas av kvalité, god service och utföras med minsta miljöpåverkan.

Söder om Söder Kontor & Fastighetsservice AB övergripande målsättning är att uppnå ett gott städresultat. Lokalerna ska upplevas som rena och fräscha och ge trivsam miljö för såväl personal som kunder som vistas i lokalerna.

Söder om Söder Kontor & Fastighetsservice AB ser valet av städmetod som en mycket viktig del för att uppnå denna nivå. Vi strävar efter att använda så miljövänliga metoder som möjligt och vi använder alltid nytvättade och färdigpreparerade moppar och torkdukar.

Hygieniskt innebär det att denna metod ger renare lokaler som resulterar i betydligt bättre hygien eftersom bakterier inte kan spridas via städningen. För att eliminera smittspridningen ytterligare använder vi en gångs dukar till varje toalett. Resultatet för er som kund blir att era lokaler upplevs som renare och fräschare.

Resultatet för er som kund blir att era lokaler upplevs som renare och fräschare.

Kvalitetsplan

  • Avstämningar med kund avseende städtjänstens genomförande, innehåll och omfattning
  • Kontroll av städning enligt checklista
  • Kontinuerlig uppföljning av servicebehovet
  • Kontroll av personal
  • Kvalitets uppföljning
  • Kompetensutveckling behovs anpassad för varje enskild person
  • Utveckling och bevakning av metoder och ergonomiska redskap för att ständigt förbättra våra städmetoder hos våra kunder
  • Söder om Söder har checklistor som anpassas till varje uppdrag där vår personal vid besökstillfället prickar av varje arbetsmoment