Takskottning Stockholm

Takskottning i Stockholm

Skotta säkert = licenseriad takskottare

Vi utför takskottning i Stockholm med licenserade takskottare enligt plåtslagarnas riksförbund. Du kan tryggt lämna över din takskottning i Stockholm till oss. Vi är yrkeskunniga och seriösa! Vi har den kunskap inom takskottning som krävs. Vi utför takskottning i Stockholm på hyreshus, skolor, sporthallar, industri hus, bostadsrättsföreningar och företag.

Ring oss för snabb offert på takskottning i Stockholm!

Vi är ansvarsförsäkrade så du kan känna dig säker hos oss. Vi arbetar enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd AFS 2006:4. Vi tar säkerheten på största allvar i Stockholm. För vi vet vad som står på spel. Till och med en till synes liten försummelse kan orsaka stor skada och som värst kosta liv. Därför tar vi inga risker när vi skottar tak i Stockholm. Vår personal genomgår noggrann utbildning med betoning på förebyggande säkerhetsåtgärder, arbetssäkerhet och skydd av tredje man och egendom. Vi följer självfallet alla relevanta föreskrifter, förordningar och rekommendationer. Våra medarbetare arbetar i samspelta team med väl inarbetade säkerhetsrutiner och ömsesidig kontroll. Som fastighetsansvarig i Stockholm ska du kunna sova lugnt, förvissad om att allt görs för att förebygga skador från nedfallande snö och is med vår takskottning. Och skulle olyckan trots det vara framme, måste du så långt som möjligt gå ansvarsfri.

NÅGRA AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA FÖRESKRIVER ATT:

  1. All säkerhetsutrustning som används är godkänd enligt Europanormerna för fallskydd (CE-märkt).

  2. Alla rep som används är förankrade i minst två oberoende fästpunkter och alla reparbetare sitter fast i minst två rep.

  3. Inför varje takskottning görs alltid en grundlig bedömning av riskerna som medföljer då man arbetar på hög höjd.

  4. Arbetet sker av säkerhetsskäl alltid i grupp om minst två personer.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT PÅ TAKSKOTTNING!

    [ninja_form id=1]