Pressmeddelande: Söder om Söder Kontorsservice Tilldelas Högsta Kreditbetyg av Creditsafe

Pressmeddelande: Söder om Söder Kontorsservice Tilldelas Högsta Kreditbetyg av Creditsafe

Stockholm, 2024-01-30

Söder om Söder Kontorsservice, en framstående aktör inom kontorsservicebranschen, tillkännager idag att företaget har tilldelats det högsta kreditbetyget av Creditsafe, en erkänd och respekterad kreditvärderingsbyrå. Det högsta kreditbetyget från Creditsafe reflekterar företagets robusta finansiella grund och engagemang för långsiktig hållbarhet.

Creditsafe, som är en ledande global aktör inom kreditinformation och riskhantering, har tilldelat Söder om Söder Kontorsservice det högsta kreditbetyget baserat på företagets finansiella stabilitet, goda affärspraxis och starka ekonomiska prestanda.

”Vi är mycket glada över att ha erhållit det högsta kreditbetyget 5é året i följd från Creditsafe. Det är en bekräftelse på vår dedikation till finansiell stabilitet och vårt kontinuerliga arbete för att upprätthålla högsta standard inom våra verksamhetsområden. Det här betyget stärker vår position som en pålitlig partner för våra kunder och andra intressenter,” säger Martin Nordqvist, VD på Söder om Söder Kontorsservice.

Söder om Söder Kontorsservice har länge varit kända för sin dedikation till högkvalitativ kontorsservice och innovativa lösningar.

Företaget kommer att fortsätta att sträva efter excellens och innovation inom sitt arbete för att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar. Det högsta kreditbetyget fungerar som en ytterligare drivkraft för Söder om Söder Kontorsservice att fortsätta växa och leverera exceptionell service till sina kunder.

För ytterligare information kontakta:

Martin Nordqvist VD, Söder om Söder Kontorsservice

E-post: martin@sossf.se Telefon: 0857230101

Söder OM Söder Elektrifierar sin Bilpark med Förvärvet av Eltransportbil

Söder OM Söder har tagit ett betydande steg mot en grönare och mer hållbar framtid genom att introducera sin första eltransportbil i sin fordonspark. Detta strategiska inköp markerar företagets engagemang för att minska sin miljöpåverkan och främja användningen av eldrivna fordon. Genom att använda eltransportbilen kommer företaget att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en renare stadsmiljö. Dessutom förväntas detta initiativ hjälpa till att sänka driftskostnaderna på lång sikt, med fördelar som minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader

Vi ser fram emot att fortsätta elektrifiera vår bilpark och utöka användningen av miljövänliga fordon i framtiden. Detta steg är ett steg närmare nå våra mål att bli en föregångare inom hållbar företagsverksamhet och att göra en positiv inverkan på samhället och miljön..