Söder OM Söder Elektrifierar sin Bilpark med Förvärvet av Eltransportbil

Söder OM Söder har tagit ett betydande steg mot en grönare och mer hållbar framtid genom att introducera sin första eltransportbil i sin fordonspark. Detta strategiska inköp markerar företagets engagemang för att minska sin miljöpåverkan och främja användningen av eldrivna fordon. Genom att använda eltransportbilen kommer företaget att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en renare stadsmiljö. Dessutom förväntas detta initiativ hjälpa till att sänka driftskostnaderna på lång sikt, med fördelar som minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader

Vi ser fram emot att fortsätta elektrifiera vår bilpark och utöka användningen av miljövänliga fordon i framtiden. Detta steg är ett steg närmare nå våra mål att bli en föregångare inom hållbar företagsverksamhet och att göra en positiv inverkan på samhället och miljön..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *